อะไรคือลูกขนไก่

หมวดหมู่: บทความน่ารู้
ลูกขนไก่ (อังกฤษshuttlecock หรือเรียกในชื่อ bird หรือ birdie)[1] เป็นลูกที่ตีออกไปซึ่งมีแรงต้านสูง สำหรับใช้ในกีฬาแบดมินตัน ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกรวยเปิด โดยเป็นขนนกที่ทับซ้อนกัน 16 ก้านจากห่านหรือเป็ดที่มาจากปีกข้างซ้ายหรือปีกข้างขวาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นในแต่ละลูก[ต้องการอ้างอิง] และฝังลงในฐานไม้ก๊อกที่โค้งมน ซึ่งไม้ก๊อกจะมีการคลุมด้วยชั้นหนังบาง ๆ รูปร่างของลูกขนไก่เช่นนี้จะทำให้มีเสถียรภาพด้านอากาศพลศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยไม่คำนึงถึงการปรับตัวเบื้องต้น มันจะให้ส่วนที่เป็นไม้ก๊อกนำออกไปก่อน และจะยังคงอยู่ในสภาพไม้ก๊อกเคลื่อนลงมาเป็นอันดับแรก อนึ่ง ชื่อลูกขนไก่ บ่อยครั้งจะเรียกในภาษาอังกฤษแบบสั้น ๆ ว่า shuttle คำว่า "shuttle" อาจเป็นชื่อที่ได้มาจากการเคลื่อนไหวที่พุ่งกลับไปมาในระหว่างการแข่ง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกระสวยของกี่ ส่วนคำว่า "cock" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเต็มในภาษาอังกฤษ อาจจะได้มาจากความคล้ายคลึงกับขนนกที่อยู่บนตัวของลูกไก่ตัวผู้ลูกขนไก่ ในกีฬาแบดมินตัน 

 

1. ลูกขนไก่อาจทำจากวัสดุธรรมชาติ และ/หรือ วัสดุสังเคราะห์ ไม่ว่าลูกนั้นจะทำจากวัสดุชนิดใดก็ตาม ลักษณะวิถีวิ่งทั่วไป จะต้องเหมือนกับลูกซึ่งทำจากขนธรรมชาติ ฐานเป็นหัวไม้ก๊อก หุ้มด้วยหนังบาง

 

2. ขนของลูกขนไก่

2.1 ลูกขนไก่ต้องมีขน 16 อัน ปักอยู่บนฐาน

2.2 ความยาวของขนวัดจากปลายขนถึงปลายสุดของฐาน โดยความยาวของขนในแต่ละลูกจะเท่ากันหมด ระหว่าง 62 - 70 มิลลิเมตร

2.3 ปลายขนแผ่เป็นรูปวงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 58 - 68 มิลลิเมตร

2.4 ขนต้องมัดให้แน่นด้วยเส้นด้ายหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม

2.5 ฐานของลูกต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 - 28 มิลลิเมตร และส่วนล่างมุมกลม

2.6 ลูกขนไก่จะมีน้ำหนักตั้งแต่ 4.74 ถึง 5.50 กรัม

 

3. ลูกขนไก่ที่ไม่ใช้ขนธรรมชาติ

3.1 ใช้วัสดุสังเคราะห์แทนขนธรรมชาติ

3.2 ฐานลูก ดังที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ 2.5

3.3 ขนาดและน้ำหนักของลูกต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกติกาข้อ 2.2 , 2.3 และ 2.6 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะ และคุณสมบัติของวัสดุสังเคราะห์โดยการเปรียบเทียบกับขนธรรมชาติ ยอมให้มีความแตกต่างได้ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

 

4. เนื่องจากมิได้กำหนดความแตกต่างในเรื่องลักษณะทั่วไป ความเร็วและวิถีวิ่งของลูกอาจมีการเปลี่ยนแปลง คุณลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้โดยการอนุมัติ จากองค์กรแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในที่ซึ่งสภาพความกดอากาศสูงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ เป็นเหตุให้ลูกขนไก่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เหมาะสม

08 เมษายน 2566

ผู้ชม 579 ครั้ง